வாக்கெடுப்பு

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தமிழர்கள் எத்தகைய நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும்?

பொது வேட்பாளரை ஆதரிப்பது
தேர்தலைப் புறக்கணிப்பது
தமிழர் தரப்பில் வேட்பாளர் ஒருவரை நிறுத்துவது
தமிழ் முஸ்லிம் தரப்புகள் இணைந்து ஒரு வேட்பாளரை நிற
மகிந்தரை ஆதரிப்பது
    Viwe Result